lnwshop logo

บทความ

เปิดสอบกองการสัสดี จำนวน 100 อัตรา รับสมัครวันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
เปิดสอบ กองการสัสดี นายทหารประทวน สายงานสัสดี คุณวุฒิรับสมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า อายุ 18-30 ปี จำนวน 100 อัตรารับสมัครวันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2560แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.
สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)อัตราเงินเดือน 150…
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา 8 - 14 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2560ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอัตราเงินเดือน 18000 บา…
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบจำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการจำนวน 6…
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา วันที่ 11 - 17 กันยายน 256
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 กันยายน 2560ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์อัตราเงินเดือน 19,500 บาทจำนวนตำ…
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา วันที่ 7 - 13 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กันยายน 2560ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมอัตราเงินเดือน 18000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง …
กรมคุมประพฤติ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา วันที่ 31 สิงหาคม - 12 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 12 กันยายน 2560ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติอัตราเงินเดือน 18000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง …
กรมป่าไม้ เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตราคุณสมบัติเฉพาะ…
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบจำนวน 13 อัตรา วันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 13 อั…
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กันยายน 2560ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรอัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตราคุณสมบ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 380 บทความ

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1756]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม116,857 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด84,996 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ย. 2560

CONTACT US

0897101875
facebook

BEST SELLER

Go to Top