lnwshop logo

บทความ

เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี 2561 เร็วๆนี้!!!
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2561 เร็วๆนี้!!! รายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้ 1. ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ 1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กําหนด 1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงา…
เปิดสอบกองทพอากาศ จำนวน 665 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 26 ก.พ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
เปิดสอบทหารอากาศ แล้ว!!! เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําป…
เปิดสอบกรมพลาธิการทหารบก จำนวน 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มกราคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 85 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มกราคม 2561 ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหน…
เตรียมเปิดสอบ #ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา!!
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ในแต่ละปี กองทัพอากาศจะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม(ใกล้เข้ามาแล้ว) เปิดการสอบเป็น 2 ระดับ #ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี (เกิด2531-2543) 1.วุฒิ ม.6 1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00 1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม.…
เปิดสอบสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 32 อัตรา วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 22 อัต…
เปิดสอบศูนย์การทหารม้า จำนวน 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ศูนย์การทหารม้า เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 210 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทัพบกมีความประสงค์รับส…
เปิดสอบกองทัพบก ทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กองทัพบก เปิดสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 300 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประจําศู…
เปิดสอบกรมป่าไม้ จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 46 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 13800 บา…
เปิดสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครสอบเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 2. เป็นชายโสด อายุ 15 - 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ( 1 เมษายน 2543 - 31 ม…
เปิดสอบครู กทม. ประจำปี 2560 (ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร) ครั้งที่ 2/2560) จำนวน 229 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูกทม. (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560) จำนวน 229 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 416 บทความ

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1835]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม129,887 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด93,399 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท18 ม.ค. 2561

CONTACT US

0897101875
facebook

BEST SELLER

Go to Top